Van Gogh Brabant

Van Gogh: Brabander van wereldformaat

Vincent van Gogh is een geboren en getogen Brabander. Hier vond hij zijn inspiratie en maakte er het leeuwendeel van zijn wereldberoemde oeuvre. De Brabantse cultuur, het landschap en de mensen waren een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de schilder. De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt hebben hun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, educatieve programma’s en talentontwikkeling zetten zij zich in om de culturele erfenis van Vincent van Gogh te behouden en ontwikkelen voor huidige en toekomstige generaties.

Van Gogh icoon van Brabant

Vincent van Gogh is een Brabander! Dat is een feit waar Brabanders tot voor kort maar nauwelijks mee bekend waren, laat staan mee te koop liepen. Het Van Gogh-jaar 2015 toonde welke enorme potentie er schuilt in het erfgoed van Van Gogh in Brabant. Een potentie die alleen kan worden benut wanneer er niet incidenteel, maar structureel en collectief in wordt geïnvesteerd. Dankzij de steun van provincie Noord-Brabant starten we in 2017 met die aanpak. Een ambitie die recht doet aan de icoon die Van Gogh is.

Vincent van Gogh Brabander: Kansen voor het erfgoed, kansen voor Brabant

Bekijk het Beeldverslag Van Gogh Brabant 2015


Organisatie

2017 is een transitiejaar waarin de huidige stichting Van Gogh Brabant vernieuwd zal worden naar een organisatie die de meerjarige ambitie voor Van Gogh als icoon van Brabant uitvoert.  

Het bestuur van de huidige stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf samenwerkende locaties. Bert van der Els en Bart de Boer hebben de taak op zich genomen om Van Gogh Brabant sterker te maken men een duurzaam partnership met overheden, ondernemers en onderwijs op te bouwen.
Het projectmanagement van de transitie Van Gogh Brabant wordt uitgevoerd door Visit Brabant.

Voorzitter: dhr. B. van der Els
Vice-voorzitter: dhr. B. de Boer
Secretaris: dhr. L. Besselink
Penningmeester: mevr. L. van Aert
Bestuurslid: mevr. L. Janssen
Bestuurslid: dhr. G.J. De Graaf
Bestuurslid: dhr. J.K. Lemkes
Directeur: dhr. F. van den Eijnden
 

Verslaglegging

Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant (Van Gogh Brabant) heeft de ANBI-status (RSIN: 819130448). U kunt hier het Financieel verslag 2016 inzien.

Financieel verslag Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant
 

Nieuws »  |  Contact »  |  Route Van Gogh Europe »